Optymalizacje podatkowe

 

Optymalizacja podatkowa coraz częściej jest niezbędna firmom, które pragną generować zyski. Działalność przedsiębiorcza wiąże się niestety z różnymi kosztami zmniejszającymi osiągany wynik finansowy. Jednymi z nich są właśnie podatki – m.in. podatek dochodowy czy podatek od towarów i usług (VAT). Jak można obniżyć koszty podatkowe? Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie optymalizacja podatkowa.

Czym jest racjonalizacja podatkowa?

Racjonalizacja podatkowa jest to szereg legalnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców, którzy pragną uniknąć lub obniżyć swe obciążenia podatkowe poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dają przepisy podatkowe. Niezwykle istotne jest, aby rozróżniać optymalizację podatkową, tj. unikanie opodatkowania, od uchylania się od płacenia podatków. To drugie jest zabronione przez przepisy podatkowe i jest przestępstwem, w wyniku którego przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej. Efektywna racjonalizacja podatków powinna obejmować wszystkie obszary działalności firmy i wymaga przeprowadzenia analizy sytuacji podatkowej, jak również analizy przychodów i kosztów uwzględniającej obciążenia podatkowe oraz przyszłe zdarzenia gospodarcze. To ułatwi wdrożenie optymalnej strategii podatkowej, która pomoże poprawić osiągany przez firmę wynik finansowy.

Obszary optymalizacji podatkowej

W ogólnym znaczeniu legalna optymalizacja podatkowa dzieli się na:

  • Planowanie podatkowe – ogół działań mających na celu minimalizację obciążeń podatkowych lub też ograniczenie ryzyka i stabilizację mimo zwiększonych obciążeń podatkowych;

  • Oszczędzanie podatkowe – czynności neutralne według prawa podatkowego, które prowadzą do obniżenia podatku (np. metoda kasowa w VAT, tj. przesunięcie zapłacenia podatku u małego podatnika na okres, w którym ma miejsce zapłata za transakcję);

  • Unikanie opodatkowania – korzystanie z prawnie dozwolonych działań, np. korzystanie z ulg i zwolnień, transakcji restrukturyzacyjnych i odliczeń, różnych form prawnych podmiotu gospodarczego, a w skrajnym przypadku nawet wykorzystywanie luk w prawie;

Optymalizacja podatkowa - ryzyko

Wdrożenie strategii podatkowej wiąże się ze sporym ryzykiem dla osób niezaznajomionych z prawem podatkowym, które nieświadomie mogą sięgnąć po zabronione prawnie sposoby minimalizacji podatków. Dodatkowo sprawy komplikuje wprowadzona w lipcu 2016 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej, która ma na celu zwalczanie unikania opodatkowania. Jeśli podejmowane przez podatnika działania są ukierunkowane wyłącznie do uniknięcia zapłaty podatku, to stoją one w sprzeczności z obecną wersją Ordynacji podatkowej.

 

Mnogość różnych możliwych działań oraz skomplikowane i nierzadko niejasne prawo podatkowe to główne czynniki, przez które samodzielna racjonalizacja podatkowa jest dla przedsiębiorcy bardzo utrudniona. Znacznie bezpieczniej jest skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowości, które pomoże zaimplementować w firmie skuteczną strategię optymalizacji podatkowej. Rozwiązanie to pozwoli na poprawę osiąganych wyników finansowych przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wejścia w konflikt z prawem.