Oferta

Kompleksowa usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego.

 

Zakres usług prowadzenia ksiąg rachunkowych:

  • sprawdzenie i wdrożenie zasad (polityki) rachunkowości

  • przygotowanie dokumentów do zaewidencjonowania w księgach rachunkowych

  • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów zgodnie z ustawą o podatkach od towarów i usług - sporządzanie deklaracji VAT (papierowej lub elektronicznej)

  • terminowe sprawdzanie informacji miesięcznej dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych

  • informowanie klienta o wysokości zobowiązań podatkowych

  • sporządzanie sprawozdań rocznych

  • obsługa biegłego rewidenta przy badaniu sprawozdania finansowego

Świadczymy też usługi u klienta na miejscu.

Partner Kancelarii Biegłych Rewidentów M.W. Rafin Sp. z o.o.

Asysta - przy rozpoczęciu działalności warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy przejmą obowiązek załatwiania formalności przy rejestrowaniu podmiotu gospodarczego w urzędach.

Wykonujemy audyty w zakresie:

  • środków unijnych,
  • sprawozdań finansowych.

Więcej informacji o audytach programów unijnych.