Obsługa księgowa

Zalety zewnętrznej obsługi księgowej dla współczesnych firm

Obsługa księgowa prowadzona przez specjalistyczne biuro rachunkowe daje wiele korzyści przedsiębiorcom, którzy się na nią zdecydują. Alternatywą jest samodzielne zajmowanie się księgowością – czy to bezpośrednio przez szefa firmy, czy poprzez zatrudnienie pracowników na pełen etat. Są to jednak rozwiązania nieelastyczne i wiążące się z większymi nakładami czasu i kosztów. W czym więc tkwi przewaga outsourcingu księgowego nad innymi rozwiązaniami?

Oszczędność czasu i pieniędzy

W warunkach silnej konkurencji i nieprzyjaznych firmom obciążeń podatkowych często koniecznością jest obniżenie kosztów, przede wszystkim niezwiązanych z podstawową działalnością firmy. Można więc zrezygnować z zatrudnienia księgowych na pełen etat, co wyeliminuje ryzyko rekrutacji niewłaściwych osób. Co istotne, pozwoli to na uniknięcie wielu kosztów, jak np. kosztu stworzenia miejsca pracy, kosztów związanych z urlopami czy wynagrodzeniami chorobowymi oraz kosztów osób zastępczych na czas nieobecności zatrudnionego księgowego. Odpowiedzialność za zasoby ludzkie w całości przenoszona jest na biuro rachunkowe.

Obsługa księgowa oznacza też oszczędność czasu, który zamiast przeznaczać na samodzielne zajmowanie się księgami lub też kontrolę pracy zatrudnionych księgowych, przedsiębiorca może przeznaczyć na znacznie istotniejsze dla swojego biznesu zadania. Rzetelne biuro rachunkowości dzięki wiedzy, kompetencji i doświadczeniu zatrudnionych u siebie księgowych z powodzeniem przejmie te obowiązki. Potwierdzeniem kwalifikacji biura rachunkowego do realizacji zadań z zakresu obsługi księgowej jest, zgodnie z ustawą o rachunkowości, certyfikat Ministra Finansów.

Koncentracja na kluczowej działalności organizacji

Rozsądny przedsiębiorca całość swych wysiłków i środków skupi na tym, co przynosi mu zyski. Wszystkie czynności, które nie generują bezpośrednio zysków, warto oddzielić od podstawowej działalności. Dotyczy to m.in. finansów i księgowości, które realizowane w samej firmie są nie tylko czasochłonne, ale wiążą się ze sporymi kosztami stałymi. Przeniesienie tych obowiązków na rzecz biura rachunkowości pozwala obydwu stronom zająć się tym, na czym znają się najlepiej. Profesjonalne biuro rachunkowe na bieżąco zajmuje się obsługą księgową, śledząc jednocześnie wszelkie zmiany i aktualizacje w przepisach i dbając o stały rozwój swojej kadry księgowej.

Bezpieczeństwo i optymalizacja podatkowa

Finanse i księgowość to dziedziny, które do efektywnego zajmowania się nimi wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Wobec skomplikowanych przepisów polskiego prawa samodzielne zajmowanie się księgami firmy wiąże się niestety ze sporym ryzykiem. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przeznaczyć realizację usług księgowych profesjonalistom.

Obsługa księgowa pozwoli ponadto wykryć wszelkie nieprawidłowości w księgach firmy oraz wykorzystać tzw. inteligentną księgowość do obniżenia płaconych podatków. Ekspercka wiedza i doświadczenie dobrego księgowego pozwalają na wykorzystanie różnych legalnych sposobów na racjonalizację podatków, jak np. mechanizmu tarczy podatkowej.

Wobec nieelastycznego i kosztownego zatrudniania własnych księgowych lub czasochłonnego samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, to właśnie zewnętrzna obsługa finansowa jest dla rozsądnego przedsiębiorcy złotym środkiem na finanse i księgowość.