Certyfikaty

Decyzja Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Certyfikat - Główny księgowy
Certyfikat - Analityk kredytowy
Dyplom - Szkoła doradców podatkowych
Świadectwo kwalifikacyjne
Świadectwo - Księgowość projektów współfinansowanych ze środków EFS
Certyfikat - Międzynarodowe standardy rewizji finansowej
Zaświadczenie - Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSRF i KSRF
Zaświadczenie - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej
Zaświadczenie - Zmiany w ustawie - Dyrektywa z 26.06.2013
Certyfikat - usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych