Audytowanie programów unijnych

W naszej ofercie znajdą Państwo również profesjonalne audytowanie programów unijnych wraz ze sporządzeniem opinii i raportów z przeprowadzonych działań. Doradcy Biura rachunkowości M. Olejniczak posiadają wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje, dzięki czemu zajmujemy się kompleksową obsługą beneficjentów środków unijnych.

Istota monitoringu projektów unijnych

Pozyskując dofinansowanie na działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani między innymi do poddania się zewnętrznemu audytowi projektów unijnych. Dzięki temu oceniane jest to, czy pieniądze otrzymana w ramach programu są wydawane w sposób zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową, jak również zgodnie z prawem. Badanie ma również na celu wykazać, czy poniesione przez firmę wydatki kwalifikują się do dofinansowania.

Jak przebiega badanie? Na początku spotykamy się z Tobą, aby ustalić plan współpracy z uwzględnieniem Twoich indywidualnych potrzeb. Następnie analizujemy przygotowane przez Ciebie dokumenty i informacje, by wydać wstępną opinię, na podstawie której tworzony jest ostateczny raport.

Zakres audytu środków unijnych

Do głównych obszarów audytu zaliczamy:

  • Weryfikację tego, czy podmiot wdrożył zalecenia z wcześniejszych kontroli oraz to, czy wyeliminował wykazane nieprawidłowości;
  • Sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu finansowo-księgowego;
  • Zbadanie, czy procedura przetargowa została przeprowadzona w prawidłowy sposób (jeśli dotyczy);
  • Sprawdzenie, czy wydatki ponoszone w ramach realizowanego projektu są poprawnie zaksięgowane, w jaki sposób są dokumentowane koszty i czy są one kwalifikowalne;
  • Porównanie ksiąg rachunkowych beneficjenta z wnioskiem o dofinansowanie;
  • Zbadanie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu składanych przez beneficjenta;
  • Nadzór nad sposobem kontroli przebiegu projektu, składaniem raportów o postępach we wdrażaniu projektu oraz dotrzymywaniem założonego harmonogramu realizacji działań;
  • Kontrolę sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu.

Zalety profesjonalnie wykonanego audytu

Nasi doświadczeni audytorzy zidentyfikują wszelkie nieprawidłowości i uchybienia w realizowanych projektach unijnych, jak również zaproponują możliwe do podjęcia czynności naprawcze. Usprawnimy i zabezpieczymy realizację programu, poprzez wdrożenie regularnego monitoringu i badania ryzyka w projekcie. Współpraca z nami to również stały kontakt z naszymi ekspertami oraz możliwość rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów i wątpliwości.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i są zainteresowani przeprowadzeniem audytu programów unijnych w Państwa firmie – zapraszamy do kontaktu z nami.